STUDIA MBA

Godło narodowe
STUDIA MBA

 
"Polsko-Amerykański Program Studiów MBA stwarza studentom możliwości indywidualnego rozwoju zawodowego oraz wspiera ich w rozwijaniu postaw przedsiębiorczych, gotowości do podjęcia zmiany, determinacji i motywacji oraz zdolności identyfikowania swojego biznesu na nowo."

– dr Anna Sibińska, Dyrektor Polsko-Amerykańskiego Programu Studiów MBA

O NASZYCH STUDIACH MBA

5 powodów, dla których warto wybrać Polsko-Amerykański Program Studiów MBA na Uniwersytecie Łódzkim! 

1. Indywidualny Program Rozwoju 

Głównym filarem programu MBA jest rozwój kompetencji przywódczych naszych studentów. Wymaga to od liderów zbudowania dużej samoświadomości kierowania zarówno własnym rozwojem zawodowym, jak również swojego zespołu. Jednym z kluczowych elementów programu jest diagnoza osobowości zawodowej uczestników, a na jej podstawie budowania rozwoju planu zawodowego. Zajęcia mają charakter konsultacyjny, prowadzone są przez doświadczonych mentorów i coachów, którzy udzielają studentom wsparcia, monitorują ich proces rozwoju i zmiany oraz dalsze kroki w karierze zawodowej. 

2. ACCA, CIM, IPMA – rozwój profesjonalnych kompetencji menedżerskich 

W trakcie studiów Uczestnicy mają możliwość profilowania swojej ścieżki kształcenia poprzez wybór jednej z trzech ścieżek zewnętrznych certyfikacji kompetencji profesjonalnych. Program umożliwia uczestnictwo w zajęciach przygotowujących do egzaminu oraz uzyskanie certyfikatu poświadczającego profesjonalne umiejętności i wiedzę w takich obszarach, jak rachunkowość, marketing lub zarządzanie projektami.

logotyp ACCAlogo CIMAlogo IPMA

 

3. International Study Enrichment Program 

Polsko-Amerykański Program Studiów MBA realizowany jest poprzez wyjazdową sesję zagraniczną organizowaną przez jedną z europejskich uczelni partnerskich. W trakcie wyjazdu studenci uczestniczą w wizytach studyjnych w zagranicznych firmach, poszerzają wiedzę z zarządzania wielokulturowego oraz mają możliwość poznania wykładowców oraz studentów MBA z innej uczelni zagranicznej. 

4. Kompetencje cyfrowe 

Celem programu studiów jest poszerzanie wiedzy z zakresu innowacji technologicznych oraz automatyzacji i digitalizacji, które widoczne są w coraz większej ilości branży i sektorów gospodarki. Program studiów MBA  został opracowany w oparciu o istotne trendy rynkowe, tak aby uczestnicy mogli rozwijać swoje kompetencje cyfrowe, jak również wspierać rozwój procesów cyfrowych w swoich organizacjach biznesowych. 

5. Polsko-Amerykański Program Studiów MBA wśród najlepszych programów w Polsce 

Uniwersytet Łódzki jako pierwsza polska uczelnia publiczna otrzymała prestiżową amerykańską akredytację IACBE na kierunkach biznesowych realizowanych na Wydziale Zarządzania i Wydziale Ekonomiczno-Socjologiczym. W Rankingu MBA Perspektywy 2021 nasz program zajął 8 miejsce, będąc w czołówce najlepszych programów studiów. Program w sposób szczególny został doceniony za kompleksowość, wysoko wykfalifikowaną kadrę oraz międzynarodowe środowisko kształcenia. Polsko-Amerykański program studiów uzyskał także tytuł Klasy Profesjonalnej w ratingu programów MBA SEM 2020.  

dyplom SEM​​​​​

dyplom Perspektyw​​​​​​

SPOŁECZNOŚĆ

Studenci Polsko-Amerykańskiego programu studiów MBA to osoby, które mają świadomość, że nie należy ustawać w rozwoju zawodowym, bowiem szybko zmieniający się rynek wymaga nowych umiejętności i kompetencji. To osoby, które poszukują na swojej ścieżce zawodowej, jak i osobistej „czegoś więcej”, pozytywnej zmiany, wyzwania, wyjścia ze strefy komfortu, które daje „nowe otwarcie”, które chcą zrobić coś „dla siebie” i podjąć nowe wyzwania. 

Studia MBA są niepowtarzalną okazją do spotkania ciekawych osób z różnym doświadczeniem zawodowym i życiowym. Według naszych studentów wartością dodaną studiów MBA jest możliwość uczenia się od siebie podczas pracy zespołowej oraz wspólnego rozwiązywania problemów, co nanosi kolejną warstwę edukacji realizowaną poprzez wymianę doświadczeń. 

O wartości studiów decyduje więc w dużym stopniu jakość nawiązywanych w ich trakcie kontaktów biznesowych oraz potencjał związany z kontynuowaniem tych relacji po zakończeniu studiów. 

Różnorodność doświadczeń i firm prezentowanych przez uczestników programu, w połączeniu z oferowaną przez uczelnię holistyczną wiedzą, dotyczącą zarządzania biznesem w oparciu o aktualne trendy światowe daje gwarancję rozwoju na najwyższym poziomie. 

KONTAKT

Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki
Centrum Rozwoju Biznesu

ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź 
tel. +48 426354957,  +48 601 080 326
e-mail: mba@uni.lodz.pl 

Koordynatorzy: 
Aneta Żak, e-mail: aneta.zak@uni.lodz.pl, tel. +48 601080326, pokój 133
Dagmara Krupińska,  e-mail: dagmara.krupinska@uni.lodz.pl, tel. +48 519646572, pokój 133

Dyrektor Polsko Amerykańskiego Programu Studiów MBA: 
Anna Sibińska, e-mail: anna.sibinska@uni.lodz.pl

Jesli potrzebujesz więcej informacji, napisz do nas przez Formularz kontaktowy.