Specjalista w dyscyplinie finansów. Kierownik Katedry Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa. Prodziekan Wydziału Zarządzania ds. Jakości Kształcenia i Współpracy z otoczeniem.Jakub Marszałek
Od 2003 roku pracownik Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego posiadający bogate doświadczenie z zakresu doradztwa biznesowego i komercjalizacji innowacji. Wieloletni współpracownik WYG PSDB, Centrum Innowacji – Akceleratora Technologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Mazowieckiej Akademii Firm Rodzinnych Politechniki Warszawskiej. 
Autor ponad 60 publikacji naukowych z zakresu finansów przedsiębiorstwa, rynków kapitałowych i zarządzania rozwojem firmy. Współautor kilkunastu ekspertyz z zakresu finansów i analizy gospodarczej przygotowanych dla potrzeb inkubatorów przedsiębiorczości, jednostek samorządowych i ministerstw Rzeczypospolitej Polskiej.

https://www.linkedin.com/in/jakub-marsza%C5%82ek-345958175/