Dr Artur Modliński prowadzi badania w obszarze zarządzania posthumanistycznego i zalgorytmizowanych organizacji. Artur ModlińskiŁączy nurty teoretyczne z zakresu etologii, antropologii, ewolucji i psychologii do wyjaśniania zjawisk w obszarze zarządzania organizacjami. 
Doktorat obronił w obszarze nauk ekonomicznych w roku 2018. Pracował w Katedrze Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym na Akademii Leona Koźmińskiego, aby następnie przenieść się do Katedry Zarządzania, na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie od 2019 roku pełni funkcję kierownika Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją.
Jednocześnie jest badaczem w Międzynarodowym Centrum Badawczym (CITAD), Laboratorium Urban Sensorial w Lizbonie, Instytucie  Iris Ankona w Rydze.