Doktor nauk ekonomicznych. Pracownik Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, z ponad 20-letnim doświadczeniem dydaktycznym i szkoleniowym – również w Bartłomiej Kurzykkontekście międzynarodowym (m.in. UAE, UK, Hiszpania i Portugalia). 
Wykładowca m.in. Polsko-Amerykańskiego Programu Studiów MBA, programu MiniMBA i studiów podyplomowych UŁ i SGH. 
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z komunikacją marketingową, w szczególności z wykorzystaniem Internetu i branded entertainment oraz komercjalizacji i marketingu innowacji i technologii. 
Jego zainteresowania koncentrują się również wokół rozwoju bazowych umiejętności profesjonalnych – w szczególności komunikacji w biznesie i produktywności. 
Praktyk GTD i Zettelkasten. Obok działalności dydaktycznej, prowadzi projekty konsultacyjne, szkoleniowe i mentorskie.