Dr Mieczysław Grudziński specjalizuje się w dziedzinie finansów korporacyjnych i rynków kapitałowych – profesor Akademii Leona Koźmińskiego, wcześniej Adjunct Professor w University of Illinois w Urbana-Champaign (USA), Mieczysław Grudzińskigdzie przez 20 lat prowadził wykłady na studiach Executive MBA. Opublikował kilka podręczników, kilkaset artykułów. 
Aktualnie wykłada finanse w programach AMP i EMBA w ALK, UW i UŁ. 
Prowadzi szkolenia dla firm i instytucji, m. in. dla Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w Luksemburgu. 
Autor pierwszych w Polsce publicznych ofert akcji na GPW w Warszawie, negocjator akwizycji kapitałowych, członek rad nadzorczych wielu spółek, partner firmy doradczej Ocean Capital Management, niezależny ekspert w dziedzinie finansów.

https://www.linkedin.com/in/mieczysław-grudziński-420bb813/