Jacek Sobek, dr, adiunkt w Katedrze Psychologii Organizacji, Zarządzania i Psychoprofilaktyki Społecznej Katolickiego  Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.Jacek Sobek
Stypendysta Augsburg College, Minneapolis (Department of Business Administration, Accounting and MIS). Wykładał w programie The Advanced Certificate in Marketing akredytowanym przez The Chartered Institute of Marketing w Londynie.
Prowadzi zajęcia z zakresu psychologii pracy i zarządzania, procesu szkoleniowego, coachingu i mentoringu, psychologii społecznej oraz negocjacji. 
Zainteresowania zawodowe koncentruje w obszarze przywództwa, kierowania zespołem, doskonalenia zawodowego oraz kształtowania kultury organizacyjnej i zarządzania zmianą. 
Tworzy i konsultuje narzędzia oceny (m. in. Assessment / Development  Center) i rozwoju kompetencji (m. in.  SOOP, Talent Management) , uczy prowadzenia rozmów oceniających, motywujących, rozwojowych.
Posiada 30 lat doświadczenia szkoleniowo-doradczego. Interesuje się również praktyczną psychologią sportu. Sporadycznie, ale skutecznie wspiera młodych sportowców w mentalnym przygotowaniu do imprez rangi mistrzowskiej. Dawniej praktyk, dziś sympatyk sportów walki.