Profesor w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Uniwersytecie Łódzkim. Szymon Byczko
Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym, prawie ubezpieczeń gospodarczych i prawie własności przemysłowej.
Brał udział w realizacji programu BIOS, dotyczącego komercjalizacji technologii przez uczelnie i zwiększenia innowacyjności gospodarki. 
Członek Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury oraz Komisji Spraw Konstytucyjnych przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. 
Współpracował z Krajową Radą Notarialną w zakresie prowadzenia spraw przed Trybunałem Konstytucyjnym. 
Autor licznych publikacji z obszaru prawa ubezpieczeń i prawa własności przemysłowej.