dr Matti Sommarberg (Tampere University, Finalandia) jest wykładowcą odpowiedzialnym za integrację biznesu z nauką, w szczególności w obszarze zarządzania strategicznego. Wcześniej przez pięć lat pełnił funkcję Dziekana Wydziału Zarządzania i Biznesu w Uniwersytecie Tampere oraz przez dwa lata był wykładowcą na Politechnice w Tampere. Przed powrotem do środowiska akademickiego pracował przez 30 lat na różnych stanowiskach kierowniczych w globalnych firmach w kilku krajach.
Jest aktywnym członkiem zarządu w spółkach sektora prywatnego i publicznego, a także w fundacjach. Jest również konsulem honorowym Rzeczypospolitej Polskiej w Finlandii.