Praktyk rachunkowości, profesor UŁ w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania UŁ. Od 2019 do chwili obecnej kierownik Studiów Podyplomowych z akredytacją ACCA „Postgraduate Studies in Finance and Accounting”. Ewelina Zarzycka

Ewelina Zarzycka jest wykładowcą na studiach podyplomowych organizowanych przez Katedrę Rachunkowości na Wydziale Zarządzania UŁ; prowadzi zajęcia na studiach MBA, szkolenia z zakresu rachunku kosztów i budżetowania dla pracowników oraz kadry zarządzającej przedsiębiorstw z różnych branży oraz kursy przygotowujące do egzaminów ACCA. Autorka licznych publikacji z zakresu raportowania niefinansowego, budżetowania, rachunku kosztów, lean accounting a także wykorzystania systemów ERP w rachunkowości zarządczej. Jest członkiem European Accounting Association, EURAM, ACCA.

https://www.linkedin.com/in/ewelina-zarzycka-5859594/