Prezes Zarządu IPMA Polska, Członek Zarządu pm2pm sp. z o. o., Wiceprezes Zarządu GPM EMEA Sp. z o.o.,Tomasz Leśniowski Dyrektor Finansowy w Tomsystem Sp. z o.o. 

Posiada 20 letnie doświadczenie w zakresie tworzenia i zarządzania projektami organizacyjnymi, inwestycyjnymi, doradczymi i szkoleniowymi, wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na wsparcie i rozwój przedsiębiorstw oraz 17 letnie doświadczenie jako trener biznesu.
Współautor międzynarodowego standardu dla trenerów, konsultantów i coachów IPMA-CCT, współredaktor polskiej edycji „Zrównoważone zarządzanie projektami. Podręcznik GPM”.
Członek Komitetu Sterującego IPMA CERT, Autoryzowany Trener Zarządzania Projektami IPMA Polska. Certyfikaty: IPMA-A, Certified GPM-b, Agile PM, Prince2 Foundation, tytuł Atlasa Project Management.