Per Engelseth jest profesorem zwyczajnym logistyki na UiT The Arctic University w Norwegii. W 2007 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w Norweskiej Szkole Biznesu BI za pracę zatytułowaną „Wykorzystanie opakowania jako źródła informacji w łańcuchu dostaw - studium przypadku dystrybucji świeżej żywności do detalistów w Norwegii”. Jego główne zainteresowania badawcze obejmują studia przypadków kompleksowych łańcuchów dostaw żywności, międzynarodową dystrybucję towarów i usług, monitorowanie produktów spożywczych, zarządzanie inżynierią i technologią, współpracę w łańcuchu dostaw, w tym współtworzenie wartości, lokalne łańcuchy dostaw żywności, złożone systemy adaptacyjne, a ostatnio zajmuje się badaniami nad logistyką opieki zdrowotnej, logistyką sztuk scenicznych, a także badaniami nad akwaponiczną produkcją żywności w środowisku miejskim.
Opublikował liczne artykuły w czasopismach akademickich, a także w antologiach, w tym w International Journal of Production Economics, Journal of Business Ethics, Journal of Manufacturing Technology Management, International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, Journal of Business and Industrial Marketing, International Journal of Lean Six Sigma, Business Process Management Journal, IMP Journal, Supply Chain Forum: An International Journal, British Food Journal, Operations and Supply Chain Management oraz International Journal of Value Chain Management.