Profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wieloletni wykładowca MBA Wyższej Szkoły Bankowej w ChorzowieWojciech Czakon. Badacz uwarunkowań podejmowania decyzji strategicznych, takich jak zaufanie, postrzeganie, preferencje. Najnowsza książka opisuje „Krótkowzroczność strategiczną menedżerów”. Autor ponad 200 publikacji z zakresu zarządzania strategicznego i metodologii badań.
Członek naukowych organizacji krajowych (Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk) i zagranicznych (Academy of Management, European Academy of Management, International Society for Professional Innovation Management, European Institute for Advanced Studies in Management).
Profesor wizytujący uczelni polskich, włoskich i francuskich.