Dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ od 2016 roku jest Dziekanem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca z ponad 25-letnim doświadczeniem w zakresie organizacji i zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania wiedzą i kompetencjami, zarządzania kulturą. Tomasz CzaplaKierownik i współrealizator szeregu projektów opracowanych dla praktyki biznesowej, w tym: opracowywania strategii i doskonalenia organizacji, wdrażania profili kompetencyjnych i narzędzi wykorzystujących profile kompetencyjne w zarządzaniu ludźmi.
Przeprowadził również szereg szkoleń dla pracowników i kadry zarządzającej wielu polskich firm oraz polskich oddziałów firm zagranicznych z takich tematów jak: systemy oceny i ewaluacji, systemy wynagradzania i premiowania, opisy stanowisk pracy, zarządzanie projektami, zarządzanie zmianą, zarządzanie zespołem, motywowanie pracowników, zarządzanie przez cele, projektowanie systemów kompetencji, budowanie misji i strategii firmy, kultury organizacyjnej.
Autor ponad 50 artykułów i rozdziałów w książkach oraz trzech książek z zakresu zarządzania kompetencjami, strategii i zarządzania zmianą. Otrzymał szereg nagród, głównie na Uniwersytecie Łódzkim.