Agnieszka Belowska-Gosławska - Head of Compliance Office (Nordea), Wiceprezes ABSL - doświadczony lider z ponad 15-letnim międzynarodowym doświadczeniem, głównie w sektorze bankowym/finansowym oraz BPO, o silnym dorobku w dziedzinie compliance, automatyzacji, transformacji cyfrowej, wdrożeń strategii, transformacji biznesowej, outsourcingu i zarządzania.

Swoją ścieżkę zawodową rozpoczęła w Centrum Usług Wspólnych Philips/Infosys, gdzie zajmowała się zarówno stanowiskami związanymi z zarządzaniem ludźmi, jak i centralizacją i usprawnianiem procesów księgowych. Od 2010 roku w Nordea Bank AB, najpierw jako menadżer odpowiedzialny za transfer procesów, a od 2011 roku jako dyrektor operacyjny w departamencie bankowości detalicznej oraz w departamencie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CT). Od 2018 roku była dyrektorem strategicznym odpowiedzialnym za robotykę i automatyzację w Grupie Nordea. Od 2022 r. wiceprezes ABSL odpowiedzialna za obszar Technology and Digital Stream. Mentorka w Projekcie mentorskim na Uniwersytecie Łódzkim w XI edycji, roku akademickim 2023/2024.