STUDIA MBA

Godło narodowe
STUDIA MBA

Dlaczego MBA? Studia MBA są profesjonalnym, międzynarodowym standardem w edukacji menedżerskiej. Polsko-Amerykański Program Studiów MBA stwarza studentom możliwości indywidualnego rozwoju zawodowego oraz wspiera ich w rozwijaniu postaw przedsiębiorczych, gotowości do podjęcia zmiany, determinacji i motywacji oraz zdolności identyfikowania swojego biznesu na nowo. Wspólnym mianownikiem wszystkich zmian są innowacje technologiczne, a także metody zarządzania pozwalające na budowanie i skalowanie biznesu. Takich zdolności nabywają studenci naszego programu MBA.

Dr Anna Sibińska, Dyrektor Polsko-Amerykańskiego Programu Studiów MBA 

POLSKO-AMERYKAŃSKI PROGRAM STUDIÓW MBA WŚRÓD NAJLEPSZYCH PROGRAMÓW W POLSCE

5 powodów, dla których warto wybrać Polsko-Amerykański Program Studiów MBA na Uniwersytecie Łódzkim! 

1. Polsko-Amerykański Program Studiów MBA wśród najlepszych programów w Polsce 

Uniwersytet Łódzki jako pierwsza polska uczelnia publiczna otrzymała prestiżową amerykańską akredytację IACBE. logo IACBEW Rankingu MBA Perspektywy2021 nasz program zajął 8 miejsce, będąc w czołówce najlepszych programów studiów. Program w sposób szczególny został doceniony za kompleksowość, wysoko wykfalifikowaną kadrę oraz międzynarodowe środowisko kształcenia. Polsko-Amerykański program studiów uzyskał także tytuł Klasy Profesjonalnej w ratingu programów MBA SEM 2020.  

2. Indywidualny Program Rozwoju 

Głównym filarem programu MBA jest rozwój kompetencji przywódczych naszych studentów. Wymaga to od liderów zbudowania dużej samoświadomości kierowania zarówno własnym rozwojem zawodowym, jak również swojego zespołu. Jednym z kluczowych elementów programu jest diagnoza osobowości zawodowej uczestników, a na jej podstawie budowania rozwoju planu zawodowego. Zajęcia mają charakter konsultacyjny, prowadzone są przez doświadczonych mentorów i coachów, którzy udzielają studentom wsparcia, monitorują ich proces rozwoju i zmiany oraz dalsze kroki w karierze zawodowej. 

3. ACCA, CIM, IPMA – rozwój profesjonalnych kompetencji menedżerskich 

W trakcie studiów Uczestnicy mają możliwość profilowania swojej ścieżki kształcenia poprzez wybór jednej z trzech ścieżek zewnętrznych certyfikacji kompetencji profesjonalnych. Program umożliwia uczestnictwo w zajęciach przygotowujących do egzaminu oraz uzyskanie certyfikatu poświadczającego profesjonalne umiejętności i wiedzę w takich obszarach, jak rachunkowość, marketing lub zarządzanie projektami. 

4. International Study Enrichment Program 

Polsko-Amerykański Program Studiów MBA realizowany jest poprzez wyjazdową sesję zagraniczną organizowaną przez jedną z europejskich uczelni partnerskich. W trakcie wyjazdu studenci uczestniczą w wizytach studyjnych w zagranicznych firmach, poszerzają wiedzę z zarządzania wielokulturowego oraz mają możliwość poznania wykładowców oraz studentów MBA z innej uczelni zagranicznej. 

5. Kompetencje cyfrowe 

Celem programu studiów jest poszerzanie wiedzy z zakresu innowacji technologicznych oraz automatyzacji i digitalizacji, które widoczne są w coraz większej ilości branży i sektorów gospodarki. Program studiów MBA  został opracowany w oparciu o istotne trendy rynkowe, tak aby uczestnicy mogli rozwijać swoje kompetencje cyfrowe, jak również wspierać rozwój procesów cyfrowych w swoich organizacjach biznesowych. 

dyplom SEM​​​​​

dyplom Perspektyw​​​​​​

PROGRAM

Studia MBA to rozpoznawalny międzynarodowy standard kształcenia menedżerów nakierowany na budowanie kompetencji przywódczych i menedżerskich na średnim i wyższym poziomie zarządzania. Program studiów dostarcza studentom wiedzy i umiejętności potrzebnych w dobie ciągle zmieniającego się otoczenia biznesu. Podstawowymi elementami studiów są programy z zakresu finansów, ekonomii, rachunkowości, marketingu i zachowań organizacyjnych. 

Studia nakierowane są na budowanie silnych kompetencji przywódczych, wiedzy i umiejętności z zakresu gospodarki cyfrowej i zrównoważonego rozwoju. 

477 godzin dydaktycznych realizowanych w ciągu dwóch lat

Moduł: Assessment & Individual Development Program 

 • Individual Development Program 

Moduł: Building Managerial Competences 

 • Managerial Economics 
 • Financial Reporting 
 • Group Field Project I 
 • Financial Management 
 • Managerial Accounting 
 • Project Management 
 • Digital Transformation and Data Science 
 • Group Field Project II 
 • Strategic Marketing 
 • Business Law 
 • Supply Chain Management 

Moduł: Developing Leadership Skills 

 • Team Building 
 • Leadership in Hectic Times 
 • Human Resource Management 
 • Change Management 
 • Negotiation 
 • Strategic Management 
 • Sustainability 

Moduł: Profiling Management Expertise 

 • Global Business Insights 
 • Professional Qualification Course (ACCA, IPMA, CIM) 
 • Course for MOOC on-line 

Moduł: International Management Enrichment Study Program 

 • International Business and Global Strategy 
 • Capstone Project 
 • International Study Tour    

Studia MBA trwają 2 lata (4 semestry). Językami wykładowymi są polski i angielski, w tym około 30% zajęć prowadzonych jest w języku angielskim.

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowych zjazdów w:  

 • piątki (w godzinach 17.00-20.15) - synchroniczne sesje online  
 • soboty (w godzinach 9.00-16.00) - sesje stacjonarne 
 • niedziele (w godzinach 9.00-14.15) - sesje stacjonarne 

Program Studiów MBA realizowany jest w formule blended learning, poprzez wykłady oraz warsztaty prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy komunikacyjnej MS Teams oraz zajęcia stacjonarne.  

W ramach zajęć stacjonarnych studenci spotykają się w salach Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.   

Większość zajęć przewiduje również możliwość realizacji zajęć w trybie hybrydowym w budynku Wydziału Zarządzania przy jednoczesnym zdalnym połączeniu i komunikacji z uczestnikami znajdującymi się poza miejscem prowadzenia spotkania.  

Platforma Moodle  

Zajęcia w znacznym stopniu są wspierane za pomocą technologii informatycznych (wideokonferencje, platforma e-learningowa).  

Studenci posiadają dostęp do e-learningowej platformy Moodle Uniwersytetu Łódzkiego, która stanowi repozytorium wiedzy i materiałów z zajęć (dodatkowe materiały, odnośniki do źródeł internetowych, lektury, wideo, testy do samo sprawdzania wiedzy, sylabusy, fora internetowe, dziennik ocen, możliwość komunikacji z prowadzącym). 

Absolwenci Polsko-Amerykańskiego Programu Studiów MBA otrzymują:   

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Polsko-Amerykańskiego Programu Studiów MBA na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (Na podstawie Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r. poz. 2259 art.19 dyplom upoważnia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa)  
 • Międzynarodowy certyfikat potwierdzający uzyskanie kompetencji menedżerskich w jednej z trzech specjalności: Rachunkowość - ACCA (ACCA Diploma in Accounting and Business), Marketing - CIM (Certificate in Professional Marketing), Zarządzanie Projektami - IPMA (Certified Project Management Associate)

Logotyp ACCA

logo CIM​​​​​​

logo IPMA POLSKA​​​​​​

 • Certyfikat ukończenia kursu z zakresu zarządzania na jednym z renomowanych uniwersytetów globalnych za pośrednictwem platformy MOOC  logo Coursera
 • Certificate in Management Concepts wydany przez Minot State University (dokument honorowany przez amerykański system edukacyjny) - dyplom przyznawany jest studentom, którzy ukończą program fakultatywny

logo Minot State University

MANAGEMENT CONCEPTS CERTIFICATE

Polsko-Amerykański program studiów MBA przewiduje możliwość uczestniczenia w amerykańskim programie certyfikującym - Management Concepts realizowanym wspólnie z uczelnią partnerską Minot State University.  

W ramach programu Management Concepts studenci realizują 4 kursy: 

 • Management Principles and Practices, Minot State University – kursy asynchroniczne na platformie Blackboard​ 
 • Management Information Systems, Minot State University – kursy elearningowe na platformie Blackboard 
 • Strategic Marketing, Uniwersytet Łódzki – kurs realizowany w ramach programu MBA​ 
 • Human Resources Management, Uniwersytet Łódzki – kurs realizowany w ramach programu MBA​ 

Zajęcia realizowane przez partnera amerykańskiego MSU odbywają się w okresie styczeń - maj.  Kursy Management Principles and Practices oraz Management Information Systems trwają przez 6 tygodni każdy i mają charakter zajęć asynchronicznych. Środowiskiem pracy studentów jest platforma  Blackboard.  Zajęcia zostały zaplanowane w cyklach tygodniowych, podczas których studenci korzystają z zasobów platformy, rozwiązują zadania oraz korzystają z materiałów do samodzielnego studiowania, a także realizują (zdalnie) projekty grupowe oraz indywidualne. 

Certyfikat jest uznawany przez Stanową Radę Szkolnictwa Wyższego - Higher Education Board in North Dakota. Minot State University jest jedną z wiodących stanowych instytucji edukacyjnych w dziedzinie zarządzania i biznesu międzynarodowego w North Dakota. Kursy i programy MSU są wysoko notowane w rankingach U. S. News and World Report, m.in. Best Online Bachelor's Programs, Best Online Graduate Business Programs oraz Top Public Schools. Ponadto programy MSU posiadają akredytacje: 

 • IACBE 
 • The Higher Learning Commission 
 • NCATE 

SPOŁECZNOŚĆ

Studenci Polsko-Amerykańskiego programu studiów MBA to osoby, które mają świadomość, że nie należy ustawać w rozwoju zawodowym, bowiem szybko zmieniający się rynek wymaga nowych umiejętności i kompetencji. To osoby, które poszukują na swojej ścieżce zawodowej, jak i osobistej „czegoś więcej”, pozytywnej zmiany, wyzwania, wyjścia ze strefy komfortu, które daje „nowe otwarcie”, które chcą zrobić coś „dla siebie” i podjąć nowe wyzwania. 

Studia MBA są niepowtarzalną okazją do spotkania ciekawych osób z różnym doświadczeniem zawodowym i życiowym. Według naszych studentów wartością dodaną studiów MBA jest możliwość uczenia się od siebie podczas pracy zespołowej oraz wspólnego rozwiązywania problemów, co nanosi kolejną warstwę edukacji realizowaną poprzez wymianę doświadczeń. 

O wartości studiów decyduje więc w dużym stopniu jakość nawiązywanych w ich trakcie kontaktów biznesowych oraz potencjał związany z kontynuowaniem tych relacji po zakończeniu studiów. 

Różnorodność doświadczeń i firm prezentowanych przez uczestników programu, w połączeniu z oferowaną przez uczelnię holistyczną wiedzą, dotyczącą zarządzania biznesem w oparciu o aktualne trendy światowe daje gwarancję rozwoju na najwyższym poziomie. 

OPEN HOUSE PROGRAMU MBA

kolorowe zdjęcie absolwentki MBA

Zapraszamy na Open House Programu MBA.

Studia MBA to sposób lepszego zrozumienia biznesu, rachunkowości, ekonomii, zarządzania, a także w obszarze kompetencji miękkich komunikowania się z klientami lub zespołem. To studia przygotowujące nie tylko do pracy w instytucjach finansowych, nowych technologiach, branży medycznej, czy przemyśle 4.0, ale również stanowią swoistą mobilizację do objęcia stanowisk kierowniczych czy pełnienia roli założycieli startupów.

Czy warto podjąć studia MBA? 
Open House Polsko-Amerykańskiego Programu Studiów MBA na Wydziale Zarządzania UŁ, to okazja do:

 • Uzyskania szczegółowych informacji dotyczących programu studiów MBA
 • Zapoznania się z kryteriami przyjęcia na studia, organizacją i formułą realizacji zajęć
 • Uzyskania informacji dotyczących procesu jak i etapów rekrutacji
 • Możliwość wysłuchania relacji absolwenta naszego programu i studenta obecnej edycji

Termin: 23 lutego 2023 r. (czwartek)
Godzina: 17.00 - 18.30
Lokalizacja: online (MS Teams)

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Prosimy jednak o zarejestrowanie swojego udziału za pomocą formularza zgłoszeniowego - to ułatwi nam organizację spotkania i umożliwi pozostanie z Państwem w kontakcie przy organizacji kolejnych wydarzeń.

REKRUTACJA

Odpowiedni termin złożenia dokumentów umożliwia skorzystanie z bonusów! 

1 okres rekrutacji: 1 lutego – 31 marca 2023 r. (ostateczny termin składania dokumentów w tym okresie)
- możliwość skorzystania z funduszu stypendialnego 
- zwrot kosztów opłaty aplikacyjnej (800 zł) 

2 okres rekrutacji: 1 kwietnia – 30 czerwca 2023 r. (ostateczny termin składania dokumentów w tym okresie)
- możliwość skorzystania z funduszu stypendialnego 
- zwrot 50% kosztów opłaty aplikacyjnej (400 zł) 

3 okres rekrutacji: 1 lipca – 30 września 2023 r. (ostateczny termin składania dokumentów w tym okresie) 

Proces rekrutacji na studia MBA ma charakter złożony, w którym kandydat przechodzi przez kilka etapów formalnych:

 1. ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH
 2. EGZAMIN WSTĘPNY I ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
 3. INFORMACJA O WYNIKU REKRUTACJI
   

Kryteria przyjęcia na studia MBA – wymagania od kandydatów:

 • minimum ukończone studia I-go stopnia
 • minimum trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym (kierowanie wyodrębnioną w strukturze komórką organizacyjną lub kilkuosobowym zespołem pracowników, np. projektem w ramach struktury organizacyjnej firmy)
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • pozytywny wynik z egzaminu wstępnego 

Egzamin wstępny na studia MBA obejmuje:

 • test z języka angielskiego (do pobrania przykładowy test)
 • test typu GMAT (w języku angielskim)
 • test psychologiczny (w języku polskim)
 • rozmowę kwalifikacyjną (w języku polskim i angielskim)

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • formularz aplikacyjny - do pobrania >> >>
 • CV w języku angielskim
 • Personal Statement w języku angielskim
 • kopia dyplomu ukończenia studiów
 • dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej (800 PLN) na konto:
  Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź
  BANK PEKAO S.A. – II O/ŁÓDŹ, nr konta: 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851
  W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko z dopiskiem "Opłata aplikacyjna - 26. edycja MBA"

Złożenie dokumentów aplikacyjnych może odbyć się na 3 sposoby:

 • elektronicznie za pomocą Portalu Rekrutacyjnego
 • drogą mailową - dokumenty w formie elektronicznej można wysłać na adres e-mail: dagmara.krupinska@uni.lodz.pl
 • osobiście - dokumenty w formie papierowej można dostarczyć na adres: Wydział Zarządzania UŁ, ul. Matejki 22/26 w Łodzi, pokój 133

 • 800 PLN - opłata aplikacyjna 
 • 35 500 PLN - koszt udziału w 26. edycji studiów MBA, płatne na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego (istnieje możliwość płatności ratalnej).  
 • koszt udziału w zagranicznej sesji wyjazdowej – International Study Tour (500 Euro plus opłaty za dojazd, nocleg i wyżywienie); wyjazdy International Study Tour organizowane są do europejskich ośrodków akademickich. Udział w International Study Tour stanowi integralną część Polsko-Amerykańskiego Programu Studiów MBA 
 • ok. 2 500 USD - koszt fakultatywnego programu certyfikującego Management Concepts, płatne na rzecz Amerykańskiego Partnera – Minot State University (płatne jednorazowo, nie później niż do stycznia 2023 roku)  

Utworzony przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego fundusz przeznaczony jest dla aplikujących na studia MBA menedżerów. Przysługuje on osobom, które spełnią jednocześnie wszystkie poniższe warunki: 

 • zostały przyjęte na studia MBA w I lub II okresie rekrutacji, 
 • finansują koszty studiów MBA w 100% indywidualnie jako osoba fizyczna, 
 • w ramach egzaminu wstępnego zaliczyły test z języka angielskiego, test GMAT, rozmowę kwalifikacyjną, 
 • w ramach egzaminu wstępnego uzyskały z testu GMAT wynik pozytywny na min. 50%. 

Fundusz stypendialny obowiązuje do wyczerpania zgromadzonych na nim środków. 

KONTAKT

Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki
Centrum Rozwoju Biznesu

ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź 
tel. +48 426354957,  +48 601 080 326
e-mail: mba@uni.lodz.pl 

Koordynatorzy: 

Aneta Żak, e-mail: aneta.zak@uni.lodz.pl, tel. +48 601080326, pokój 133

Dagmara Krupińska,  e-mail: dagmara.krupinska@uni.lodz.pl, tel. +48 519646572, pokój 133

Dyrektor Polsko Amerykańskiego Programu Studiów MBA: 

Anna Sibińska, e-mail: anna.sibinska@uni.lodz.pl