STUDIA MBA

Godło narodowe
STUDIA MBA

MBA W SKRÓCIE

niebieska ikona symbolizująca budynekLokalizacja: Wydział Zarządzania UŁ

ikona symbolizująca kalendarz z zegarem, kolor niesbieskiCzas trwania studiów: 2 lata (507 godzin dydaktycznych)

ikona symbolizująca rozmowę, kolor niebieskiJęzyk wykładowy: >50% język polski oraz <50% język angielski

ikona symbolizująca start, kolor niebieskiRozpoczęcie zajęć: październik 2024 r.

ikona symbolizująca start, kolor niebieskiOpłaty: 38 500 PLN - koszt udziału w 27. edycji MBA oraz 800 PLN - opłata aplikacyjna

 

 • 30

  LAT EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ

 • 26

  EDYCJI MBA

 • 544

  ABSOLWENTÓW MBA

DLACZEGO STUDIA MBA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA?

Polsko-Amerykański Program Studiów MBA oferuje wielokierunkowe zrozumienie kluczowych obszarów biznesowych i jego otoczenia, a przede wszystkim rozwija umiejętności przywódcze. Studia MBA na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego to gwarancja wysokiej jakości edukacji menedżerskiej od ponad 28 lat. W rankingach MBA Perspektyw nasz program znajduje się w czołówce najlepszych programów studiów MBA.

Każdy człowiek jest cennym zasobem organizacji i społeczeństwa. Jednak to jednostki otwarte na zmiany, chętnie poszerzające kompetencje, podnoszące kwalifikacje są w stanie zmieniać świat i biznes. Uczestnictwo w programie pozwala na budowanie świadomości i na jej podstawie stworzenie i realizację Indywidualnego Planu Rozwoju. Ponadto słuchacze rozwijają partycypacyjny styl przywództwa oraz doświadczają warunków integracji i wzajemnego wsparcia. Zatem zainwestuj z nami w transformację i ulepszanie otoczenia.

Oferta programu MBA pozwala spojrzeć na biznes z nowej perspektywy. Kierowanie organizacją wymaga nie tylko poznania poszczególnych jej obszarów funkcjonalnych, ale także holistycznego wglądu na nią i jej otoczenie. Ma ono tworzyć wartość, która przewyższa koszty. Takie podejście prezentuje zrównoważone przywództwo, które przyjmuje perspektywę długookresową, buduje trwałą wartość dla różnych interesariuszy przedsiębiorstwa, w tym inwestorów, środowiska i społeczności. 

Studia MBA to nie tylko podróż edukacyjna, ale to budowanie sieci kontaktów, otwartość wyrażająca się poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, wzajemne inspirowanie się, udzielanie wsparcia. Tworzenie i utrzymywanie relacji biznesowych i zawodowych jest w dzisiejszym globalnym świecie częścią rozwoju osobistego i zawodowego, a przede wszystkim kluczem do sukcesów liderów biznesu.

Absolwenci naszych studiów MBA otrzymują uprawnienia stanowiące warunek konieczny wskazany w wymogach wobec kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. - o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1302, 1309, 1571, 1655).

DLA KOGO SĄ NASZE STUDIA MBA?

Studia MBA są dedykowane profesjonalistom, którzy mają minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym lub równorzędnym. Program studiów MBA odpowiada potrzebom zarówno menedżerów, którzy chcą przenieść karierę na wyższy poziom, przekwalifikować się oraz zostać przedsiębiorcami.

Nasze studia MBA tworzą uczestnicy o różnych profilach w zakresie doświadczenia zawodowego, pełnionej roli w organizacji, branży, w której działają oraz dotychczasowej edukacji. Różnorodność słuchaczy naszego programu MBA wzmacnia ich kreatywność oraz jest źródłem wzajemnej inspiracji.

REKRUTACJA 

Każdy kandydat na nasze studia MBA ma ogromny potencjał i może być źródłem inspiracji dla innych. Studia MBA to szczególna podróż edukacyjna, która zapewnia rozwój osobisty i zawodowy. Jednocześnie jest to podróż wymagająca otwartości, zaangażowania i wytrwałości.

Spotkanie informacyjne dla kandydatów na studia MBA

Myślisz o kolejnym kroku w rozwoju kariery zawodowej? Chcesz zdobyć nowe umiejętności, które otworzą dla Ciebie nowe możliwości w świecie biznesu? Zastanawiasz się czy 2-letnie wyzwanie, jakim są studia MBA jest dla Ciebie?
Zapraszamy 8 maja 2024 r. o godz. 17.00 na spotkanie online dla kandydatów, które jest doskonałą okazją do poznania i zadania pytań naszym ekspertom, obecnym studentom jak i Absolwentom.
Szczegóły spotkania i rejestracja: https://www.crb.wz.uni.lodz.pl/aktualnosci/szczegoly/zapraszamy-na-open-house-programu-studiow-mba

Trwa rekrutacja. Zapraszamy do aplikowania i rozpoczęcia nowego doświadczenia edukacyjnego z MBA WZ UŁ.

Kryteria przyjęcia na studia MBA – wymagania od kandydatów:

 • minimum ukończone studia I-go stopnia
 • minimum trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym (kierowanie wyodrębnioną w strukturze komórką organizacyjną lub kilkuosobowym zespołem pracowników, np. projektem w ramach struktury organizacyjnej firmy)
 • język angielski w stopniu komunikatywnym 
 • pozytywny wynik z procesu rekrutacyjnego

Proces rekrutacyjny składa się z 4 etapów formalnych:

 1. FORMULARZ APLIKACYJNY I INNE DOKUMENTY 

 • formularz aplikacyjny -do pobrania po kliknięciu na ten link
 • CV w języku angielskim
 • kopia dyplomu ukończenia studiów
 • dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej (800 PLN) na konto:
  Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź
  BANK PEKAO S.A. – II O/ŁÓDŹ, nr konta: 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851
  W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko z dopiskiem "Opłata aplikacyjna - 27. edycja MBA"

Złożenie dokumentów aplikacyjnych może odbyć się na 3 sposoby:

 • elektronicznie za pomocą Portalu Rekrutacyjnego
 • drogą mailową - dokumenty w formie elektronicznej można wysłać na adres e-mail: dagmara.krupinska@uni.lodz.pl
 • osobiście - dokumenty w formie papierowej można dostarczyć na adres: Wydział Zarządzania UŁ, ul. Matejki 22/26 w Łodzi, pokój 133
 1. WERYFIKACJA PISEMNA

 • test analityczno-logiczny typu GMAT (w języku angielskim)
 • test na style komunikacji (w języku polskim)
 1. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Rozmowa z kandydatem jest przeprowadzana w języku polskim i języku angielskim. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej chcemy poznać dokładniej kandydata, w tym jego motywację do studiowania programu.

 1. DECYZJA ZESPOŁU REKRUTACYJNEGO O PRZYJĘCIU NA STUDIA MBA 

Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje zespół rekrutacyjny. 

 

Zapraszamy do kontaktu. 

Nasz zespół rekrutacyjny odpowie na wszelkie pytania i rozwieje wątpliwości. Dodatkowo zorganizujemy spotkanie online lub stacjonarne, aby prozmawiać, zaprosimy na spotkanie online w ramach Global Business Insights, aby już dziś rozpocząć podróż ze społecznością MBA Wydziału Zarządzania UŁ.

 • 800 PLN - opłata za postępowanie aplikacyjne,
 • 38 500 PLN - koszt udziału w 27. edycji studiów MBA, płatne na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego (istnieje możliwość płatności ratalnej),
 • 36 500 PLN - cena za jednorazową płatność do dnia 30.06.2024.

PROGRAM

Program studiów MBA obejmuje 5 modułów:

Moduł Practice of Business Transformation & Strategic Thinking tworzą różne projekty grupowe, w tym:

 • Group Filed Projects - dwa grupowe projekty realizowane z firmami
 • Capstone Project with Case Competition - końcowy, kompleksowy projekt doradczy 

 

Rozwój profesjonalnych kompetencji menedżerskich 

Studia MBA dają możliwość wyboru międzynarodowej certyfikacji poświadczającej profesjonalne umiejętności i wiedzę w takich obszarach, jak zarządzanie projektami (IPMA), marketing (CIM) lub rachunkowość (ACCA).

logo IPMA
logo CIMAlogotyp ACCA

 

Leadership Concepts Certificates

Polsko-Amerykański Program Studiów MBA oferuje fakultatywny udział w amerykańskim programie certyfikującym Leadership Concepts, który jest realizowany przez uczelnię partnerską Minot State University.
Opłata za certyfikację MSU (około 2700 USD w 2024 r.) nie jest włączona w cenę programu studiów MBA.

 

International Study Tour

W trakcie studiów MBA uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w wyjazdowej sesji zagranicznej organizowanej przez jedną z europejskich uczelni partnerskich.
Koszty podroży i noclegu uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

SPOŁECZNOŚĆ

Studenci Polsko-Amerykańskiego programu studiów MBA to osoby, które mają świadomość, że nie należy ustawać w rozwoju zawodowym, bowiem szybko zmieniający się rynek wymaga nowych umiejętności i kompetencji. To osoby, które poszukują na swojej ścieżce zawodowej, jak i osobistej „czegoś więcej”, pozytywnej zmiany, wyzwania, wyjścia ze strefy komfortu, które daje „nowe otwarcie”, które chcą zrobić coś „dla siebie” i podjąć nowe wyzwania. 

Studia MBA są niepowtarzalną okazją do spotkania ciekawych osób z różnym doświadczeniem zawodowym i życiowym. Według naszych studentów wartością dodaną studiów MBA jest możliwość uczenia się od siebie podczas pracy zespołowej oraz wspólnego rozwiązywania problemów, co nanosi kolejną warstwę edukacji realizowaną poprzez wymianę doświadczeń. 

O wartości studiów decyduje więc w dużym stopniu jakość nawiązywanych w ich trakcie kontaktów biznesowych oraz potencjał związany z kontynuowaniem tych relacji po zakończeniu studiów. 

Różnorodność doświadczeń i firm prezentowanych przez uczestników programu, w połączeniu z oferowaną przez uczelnię holistyczną wiedzą, dotyczącą zarządzania biznesem w oparciu o aktualne trendy światowe daje gwarancję rozwoju na najwyższym poziomie. 

KONTAKT

Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki
Centrum Rozwoju Biznesu

ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź 
tel. +48 426354957, +48 519 546 572  +48 601 080 326
e-mail: mba@uni.lodz.pl 

Koordynatorzy: 
Dagmara Krupińska,  e-mail: dagmara.krupinska@uni.lodz.pl, tel. +48 519646572, pokój 133
Aneta Żak, e-mail: aneta.zak@uni.lodz.pl, tel. +48 601080326, pokój 133
 

Kierownik Polsko Amerykańskiego Programu Studiów MBA: 
dr hab. Justyna Dobroszek, prof. UŁ, e-mail: justyna.dobroszek@uni.lodz.pl

Jesli potrzebujesz więcej informacji, napisz do nas przez Formularz kontaktowy.