Dyrektor Polsko Amerykańskiego Programu Studiów MBA na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Trener, wykładowca i tutor akademicki. Konsultant i doradca w zakresie zarządzania, marketingu i komunikacji w biznesie. Specjalista ds. badań rynku. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu marketingu i zachowań konsumenckich.Anna Sibińska
Kieruje i koordynuje projektami badawczymi  i rozwojowymi dla firm z sektora branży medycznej, odzieżowej i szkoleniowej. Planuje, wdraża i zarządza programami badań rynku.
Jako Dyrektor Polsko-Amerykańskiego Programu Studiów MBA na Uniwersytecie Łódzkim odpowiada za rozwijanie programów szkoleniowych dla menedżerów i liderów biznesu. Mentor i tutor w realizowanych przez studentów MBA projektach doradczych dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw.

https://www.linkedin.com/in/anna-sibi%C5%84ska-8b4198137/